Rättigheter för barn

Det finnas lagar som bestämmer hur det ska vara när man är barn. Till exempel har alla barn rätt att gå i skolan. Vuxna får inte slå barn i Sverige och barn har rätt att känna sig säker och trygg där barnet bor.

De här lagarna är till för barnen.

Barnkonventionen (Barnombudsmannen)

BRIS har också sammanställt en lättläst skrift om barnets rättigheter.

Barnets rättigheter (BRIS)

För barn med särskilt boende

Samhället har ett särskilt ansvar för barn som inte bor med sina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett ungdomshem.

Om du är placerad i familjehem eller på ett hem för vård eller boende (HVB) har du vissa rättigheter, till exempel att vara med när man planerar saker som handlar om dig.

Om du bor i särskilt ungdomshem gäller specifika regler. När du kommer till ett särskilt ungdomshem ska du få upplysning om hemmets befogenheter och dina rättigheter. Du har också rätt att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) när du vill, även om dina andra kontakter med omvärlden har begränsats.

Rättigheter i familjen

Barnombudsmannen har tagit fram tre filmer om barnets rättigheter i familjen

Tre filmer om rättigheter i familjen (Barnombudsmannen)

Barns rättigheter vid skilsmässa (BRIS)

Vanliga frågor om barns rättighete (Psynk)

 

Källa BRIS, Psynk, Barnombudsmannen