Anhöriggrupper för barn

Om verksamheten

Åldrar: 5–17

Gruppverksamhet med syfte att stödja barn som bevittnat våld i hemmet, har föräldrar med missbruksproblem eller psykisk sjukdom eller har föräldrar som genomgått en svår skilsmässa. För gruppen för barn som bevittnat våld hemma och vid föräldrars psykiska ohälsa finns en parallell grupp för barnens föräldrar.