Boende för ensamkommande flyktingbarn

Om verksamheten

Åldrar: 13–18

Boende för ensamkommande flyktingbarn är ett stödboende för ensamkommande barn och ungdomar. Boendet är bemannat dygnet runt. Personalen stödjer och hjälper ungdomarna till att bli självständiga och integrerade.

Haparanda kommun driver ett HvB hem för ensamkommande barnen, ett hem för vård och boende.

Majoriteten av barnen bor i det kommunala HvB hemmet till 18 års ålder. Vid 18 års ålder kan den enskilde flytta till eget boende. De som väljer att stanna kvar i kommunen erbjuds fortsatt bistånd för stöd i det egna hemmet via Mobila Teamet.

 

HvB hemmet

Boendet arbetar utifrån Socialtjänstlagen 6 kap 7 § att verka för att barnen får en god vård och

fostran, en lämplig utbildning och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

  •  Erbjuda ett tryggt hem med vuxen- stöd och kontakt
  •  Arbeta så att den enskilde utvecklas till en självständig individ
  •  Vara lyhörd och agera snabbt om behov av individuellt stöd finns/uppkommer
  •  Aktivt arbeta för att den enskilde skall ha en meningsfull fritidssysselsättning och interaktion med övriga kommunmedborgare
  •  Så fort som möjligt introducera studier i svenska och/eller andra studier
  •  Introducera det svenska samhället och dess normer och regler.

 

Hvb hem  ålder 13-18 år

Mobila Teamet ålder 18-20