Elevhälsa

Om verksamheten

Åldrar: 6–21

Elevhälsan arbetar för att skolelever från förskoleklass till gymnasiet ska må bra

både fysiskt och psykiskt.

Uppdraget utgår från tanken att elever som mår bra har lättare att tillgodogöra sig undervisning och därmed nå uppsatta mål i skolan.

På varje skola finns ett elevhälsoteam som består av rektor,skolsköterska,specialpedagog och kurator.

Vid behov kan skolläkare, skolpsykolog, familjeterapeut, studievägledare medverka.

Elevhälsoteamet har regelbundna möten där man diskuterar aktuella behov, problem.

Teamet kan vid behov ge någon eller några  av medlemmarna i uppdrag att arbeta vidare med ett

specifikt problem eller frågeställning.

Hur man arbetar inom elevhälsan

Inom elevhälsan har olika yrkeskategorier  enskilda samtal med elever och föräldrar,

även grupp samtal vid behov.

Samtalen kan röra sig om tex motivationsarbete, oro, nedstämdhet, ensamhet konflikter, självmorstankar,utanförskap.

Olika former av spelberoende, alkohol och drogproblem.

Problem med ätande, självskadebeteende ect.

Kurtorerer och familjeterapeut samverkar med ungdomsmottagningen.

 

Elevhälsa för- och grundskolan                                                                   

Kontakt

Skolkurator                                                                   Skolkurator

Gudrun Blombrant 0922-260 97
gudrun.blombrant@haparanda.se                                                                       Marika.bjorkander@haparanda.se

Jaana Viitanen 0922-260 94
jaana.viitanen@haparanda.se

Psykolog                                                                         Skolsköterska

Stig Isaksson 070-939 88 76
stig.isaksson@haparanda.se                                                                                siv.maaherra@haparanda.se

Familjeterapeut Valle Olsson 0922-261 01
valle.olsson@haparanda.se

Skolsköterska Lena Tiensuu 0922-260 95
lena.tiensuu@haparanda.se

Siv Maaherra 0922-260 96
siv.maaherra@haparanda.se

Soile Sandin 0922-261 12
soile.sandin@haparanda.se

Gymnasieskolans kontakt

Kurator  Marika Björkander 0922-26166

marika.bjorkander@haparanda.se

Skolhälsovård Siv Maaherra

siv.maaherra@haparanda.se