Familjenshus

Om verksamheten

Åldrar: 0–6

En familjecentral är en mötesplats för föräldrar med barn. På familjecentralen finns flera olika verksamheter samlade under samma tak: barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och en del av socialkontorets förebyggande verksamhet. På familjecentralen samarbetar flera olika yrkeskategorier: barnmorskor, BVC-sjuksköterskor,  förskolepedagoger och kurator eller psykolog. Familjecentralen erbjuder förutom sedvanlig mödra- och barnhälsovård ett brett utbud av kurser och gruppaktiviteter för gravida och för föräldrar med barn upp till skolåldern. Stödsamtal erbjuds enskilt, i par eller träffar föräldrar tillsammans deras nätverk.

Mer om kuratorernas arbete på Familjecentralerna:

Kuratorerna arbetar med föräldrastödssamtal. Föräldrar kan få stödsamtal efter att först ha haft kontakt med barnavårdscentral, Hera barnmorskemottagning, öppna förskolan, hemsidan, psykiatrin eller socialkontoret. Fokus för samtalen ligger på samspel och anknytning. Utgångspunkten är att arbeta med båda föräldrarna både direkt och indirekt med familjens nätverk. Antal föräldrastödssamtal sker utifrån föräldrars behov. Anhöriga kan också erbjudas stöd. Föräldrastödssamtal ges i fyra olika slags kategorier:

  • förälders egen svårighet, t ex nedstämdhet, ilska m.m.
  • svårighet i parrelationen
  • svårighet med barnet
  • samhällsstöd

Familjenshus

Öppna förskolan är en mötesplats för alla föräldrar med barn 0-6 år.
På öppna förskolan har ni möjligheter att träffa andra föräldrar för utbyte av erfarenheter och trevlig samvaro och delta i lek, lärande och aktiviteter tillsammans.

Vi finns i hjärtat av Vårdcentralen (samma ingång som Folktandvården) Lasarettagatan 34.

Familjens Hus vänder sig till barnfamiljer i kommunen.
Vi erbjuder planerade träffar och familjegrupper.
Vi erbjuder råd och stöd under barnens uppväxt.

Öppna förskolan, Barnhälsovården (BHV), Mödrahälsovården (MHV)
och Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar i nära samverkan.

På Familjens Hus arbetar:
Förskollärare – öppna förskolan
Distriktssköterska – barnhälsovård
Barnmorska – mödravård, kvinnohälsa, preventivmedel
Socionom – faderskapsbekräftelse och information

Hos oss får ni ett bemötande byggt på omsorg och respekt.
Alla som arbetar på Familjens Hus har tystnadsplikt.

Öppetider

måndag – torsdag

kl. 9.00 – 15.30

fredag 9.00 – 12.00