Familjestöd

Om verksamheten

Åldrar: 0–21

Vad gör familjestödjarna?
Familjestödjarna har till uppgift att tillsammans med familjer hitta vägar till förändring.
Genom familjestödjarnas stöd och hjälp kan familjer finna nya rutiner och strategier
att på ett bättre sätt klara vardagen.
Familjestödjarna tar inte över ansvaret och skyldigheter från föräldrarna, utan stödet
blir en hjälp till självhjälp. Stödet utgår från den enskilda familjens behov och
önskemål och grundar sig på en överenskommelse mellan familj, socialsekreterare
och familjestödjarna.
En viktig förutsättning för arbetet är att familjen är delaktig och själv önskar en
förändring. Samarbetsrelationen mellan familjestödjarna och familj är grundläggande
i förarbetet. Till största delen sker arbetet hemma hos familjerna och i deras
vardagsnära miljö.
Verksamhetens mål
• Att med barnets behov i centrum erbjuda familjen stöd som syftar till
förändring.
• Att tillvarata och utveckla familjens egna resurser för att klara av och
förbättra sin situation.
• Att arbeta flexibelt och tillsammans med familjen hitta lösningar utifrån
familjens behov.

Till vem riktar sig verksamheten?
Familjestödjarnas arbete riktar sig till familjer med barn/ungdomar 0-21 år.
Hur kommer man i kontakt med verksamheten?
Är du förälder eller ungdom och känner att du behöver hjälp är du välkommen
att kontakta socialtjänsten i Haparanda Stad. Stödet kan ges på initiativ från
socialtjänsten eller erbjudas efter egen ansökan.
Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig. Familjestödjarna
arbetar på uppdrag av familjen och i nära samarbete med socialsekreterare.