Förskoleteam

Om verksamheten

Åldrar: 0–5

Ett förskoleteam arbetar förebyggande på uppdrag från förskolor. Teamet samarbetar med förskolor och är tillgängligt för familjer boende i kommunen. Den främsta uppgiften är att bidra till att vuxna samarbetar och hittar lösningar för berörda barn. Till exempel fungerar teamet som en länk mellan förskola, barnhälsovården och socialtjänst.