Fältteam

Om verksamheten

Åldrar: 7–20

Fältteamet arbetar med barn och ungdomar för att förebygga våld, missbruk och andra sociala problem. Fältteamets arbete riktar sig mot de barn och ungdomar som teamet bedömer befinner sig i riskzonen. Fältteamet arbetar uppsökande i utemiljöer där ungdomar befinner sig på kvällar och helger. Teamet mobiliserar föräldrar, andra närstående samt samarbetspartners för att skapa ett nätverk kring berörda barn och ungdomar. Teamet tar emot tips både om barn och ungdomar i riskzonen och om platser där det finns alkohol och droger och där det förekommer våld eller annat destruktivt beteende.