Socialtjänsten

Om verksamheten

Åldrar: 0–21

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt men alla föräldrar vet att det ibland finns skäl att känna oro för att deras barn eller tonåring  inte har det tillräckligt bra.

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter Det kan bero på att man som förälder känner att man periodvis inte räcker till eller att barnet/tonåringen inte finner sig tillrätta i förskolan eller skolan. Det kan bero på att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att missbruka eller begå brott.  För det mesta finner familjen själv en lösning på problemen. Kanske kan släkt och vänner hjälpa till med råd och avlastning men om det inte räcker, – ja, då finns andra möjligheter.

Genom socialtjänsten kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel utbildning, samtal, tips och rådgivning. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. I dessa fall tar du direkt kontakt med kontaktpersonen för den verksamhet du är intresserad av.
Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten. Dessa verksamheter riktar sig i första hand till de som har ett mer omfattande behov av stöd. Om du vill  ta del av någon av dessa verksamheter/insatser kontakta Socialtjänsten.