Viljan

Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Vilja vänder sig till ungdomar och vuxna som har problem med alkohol och/eller droger. Den som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol eller narkotika är välkommen att kontakta mottagningen. Även föräldrar, lärare och andra som är i kontakt med ungdomar i riskzonen kan kontakta mottagningen för konsultation.Viljan erbjuder även barngrupper för barn som lever i missbruks miljö.

 

Krisbearbetning för barn och ungdomar som upplevt våld i familjen.

Barn och tonåringar som upplevt våld i sina familjer kan erbjudas individuell krisbearbetning i form av Trappansamtal. Trappan är en metod för samtal med barn och ungdomar som har upplevt våld. Metoden har utvecklats av Rädda Barnen.

Målsättningen med samtalen är att:

  • synliggöra barn/tonåringen i familjer med våldsproblematik
  • erbjuda en möjlighet att bearbeta de händelser de upplevt
  • försiktigt närma sig och konfrontera verkligheten och våldshändelsen
  • barnet/den unga fritt får uttrycka sina känslor och få hjälp att rekonstruera våldsupplevelsen

 

 

Vill du veta mer om Trappansamtal kontakta:

Socialsekreterare

Mika Liiti

070-306 40 05

mika.liiti@haparanda.se