Svenska kyrkan

Om verksamheten

Åldrar: 6–25

Svenska kyrkan erbjuder psykoterapi, själavård, kris– och stödsamtal. Svenska kyrkan är, med sin erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg, en viktig aktör vid kriser och katastrofer. Samverkan med ansvariga myndigheter och andra aktörer finns på alla nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Att bli sedd och bekräftad kan hela; att se och bekräfta kan också hela – detta, diakonins samspel, är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt.

Diakoni handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga.