Ungdomens hus

Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Haparandas gamla järnvägsstation inrymmer Ungdomens Hus. Här hittar du fritidsgården Station, Ungdomsmottagningen, Ungdomsrådet samt att det finns 6 stycken ungdomslägenheter. Även Haparandas ungdomssekreterare finns under Ungdomens Hus men har sitt kontor på polisstationen. Vi har även en del andra hyresgäster i huset.

 

Ungdomssekreterare

Vi har en ungdomssekreterare som är placerad på polisstationen och som, först och främst, arbetar med förebyggande verksamhet. Ungdomssekreteraren handlägger också ärenden åt socialtjänsten när det gäller unga, under 18 år, som begått brott eller blivit tagna av polisen för att de varit berusade.

 

Till ungdomssekreteraren kan man vända sig om man är orolig för att någon ungdom riskerar att hamna i alkohol- och/eller drogmissbruk eller andra riskbeteenden, som till exempel kriminalitet och mobbning. Vem som helst kan kontakta ungdomssekreteraren, även anonymt, för att ge tips. Hen kallar då in ungdom samt föräldrar till samtal om vad för tips som kommit in. Vid samtalen kan även socialtjänst, polis eller elevhälsa medverka, utifrån problematik. Tanken med arbetsformen är att nå ungdomar med riskbeteende innan anmälan till socialtjänst eller polis behöver upprättas.

 

En del av ungdomssekreterarens arbetsuppgifter är att ha information till föräldrar, lärare och övriga som kommer i kontakt med ungdomar.

 

Station

Entreplan och plan 1 består av fritidsgården Station. På fritidsgården finns aktiviteter för olika intressen. Vi har bl.a. en motorgård, ett tjejrum, biljard, pingis, airhockey, xbox, datorer och olika spel. Vill du bara ta det lugnt så kan du fika och äta något lätt och kanske spela sällskapsspel. Station är alltid bemannad med fritidsledare som kan hjälpa och stötta dig i olika aktiviteter.

 

Tåget

Vi har en mobil verksamhet som heter Tåget. Tåget kommer, sommartid, att finnas där ungdomarna är, till exempel på stranden. Vi kommer att ha olika aktiviteter tillsammans med er.

Under vintern kommer Tåget att åka ut till våra byar, tillsammans med ungdomar, och ha olika aktiviteter där.

Det finns även fritidsledare som arbetar med uppsökande arbete i ungdomsmiljöer där vuxennärvaron är låg. Fritidsfältarna möter ungdomar på de ungas villkor i miljöer där ungdomarna spontant befinner sig. Fritidsfältarna vill vara en positiv och tydlig vuxenkontakt och skapa goda relationer. Målet är att skapa en tryggare tillvaro under kvällstid för de unga. Fritidsfältarna arbetar också med spontanaktiviteter och kan ingå i olika ungdomsprojekt, till exempel Ungdomar mot Våld. Föräldrar kontaktar ofta fältfritidsledarna i olika frågor. Fältfritidsledarna har ett nära samarbete med kommunens skolor, fritidsgårdar, poliskontor och socialtjänsten.