Ungdomssekreterare

Om verksamheten

Åldrar: 0–0

Ungdomssekreterare

Vi har en ungdomssekreterare som är placerad på polisstationen och som, först och främst, arbetar med förebyggande verksamhet. Ungdomssekreteraren handlägger också ärenden åt socialtjänsten när det gäller unga, under 18 år, som begått brott eller blivit tagna av polisen för att de varit berusade.

Till ungdomssekreteraren kan man vända sig om man är orolig för att någon ungdom riskerar att hamna i alkohol- och/eller drogmissbruk eller andra riskbeteenden, som till exempel kriminalitet och mobbning. Vem som helst kan kontakta ungdomssekreteraren, även anonymt, för att ge tips. Hen kallar då in ungdom samt föräldrar till samtal om vad för tips som kommit in. Vid samtalen kan även socialtjänst, polis eller elevhälsa medverka, utifrån problematik. Tanken med arbetsformen är att nå ungdomar med riskbeteende innan anmälan till socialtjänst eller polis behöver upprättas.

En del av ungdomssekreterarens arbetsuppgifter är att ha information till föräldrar, lärare och övriga som kommer i kontakt med ungdomar.